Navigacija

Prva

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prva
Naziv pružaoca medijske usluge PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd
Broj dozvole 563/2022-1
Datum 25. novembar 2022.
Matični broj 20136588
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta elektronskikontakt@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Katarina Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.
Back to top