Navigacija

Radio Play

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Play
Naziv pružaoca medijske usluge PLAY RADIO d.o.o., Beograd
Broj dozvole 568/2022-5
Datum 9. oktobar 2023.
Matični broj 21263010
PIB 109897137
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@playradio.rs
Veb sajt www.playradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Nataša Guberinić
Vlasnička struktura PMU 1.B92 d.o.o., Beograd (Zemun)-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 1
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.
Back to top