Navigacija

Euro Cinema 4

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Euro Cinema 4
Naziv pružaoca medijske usluge CENTRO SCENA preduzeće za posredovanje i organizaciju u scensko-muzičkim delatnostima, marekting d.o.o., Beograd
Broj dozvole K511
Datum 6. decembar 2022.
Matični broj 06001599
PIB 101715293
Sedište i adresa pravnog lica Svetogorska 4, Beograd
Telefon 011/262-3150
Faks 011/218-4495
Elektronska pošta office@centroscena.rs, office@mmconsulting.rs
Veb sajt www.centroscena.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Branislav Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Branislav Stojanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 6. decembar 2022. — 6. decembar 2030.
Back to top