Navigacija

Radio Lola

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lola
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO KAROLINA d.o.o., Beograd
Broj dozvole K512-1
Datum 15. septembar 2023.
Matični broj 20059087
PIB 103958246
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/308-9007
Elektronska pošta marketing@karolina.rs
Veb sajt www.karolina.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Knežević
Glavni i odgovorni urednik Mia Miladinov
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. februar 2023. — 28. februar 2031.
Back to top