Navigacija

Radio S4 102,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S4 102,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za vizuelne i poslovne komunikacije SPIRIT SOUND MFM d.o.o., Beograd
Broj dozvole 574/2022-2
Datum 3. jun 2024.
Matični broj 17638173
PIB 104244163
Sedište i adresa pravnog lica Šumadisjki trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios4.rs
Veb sajt www.radios4.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasna Piper
Glavni i odgovorni urednik Miloš Popović
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team d.o.o., Beograd-49% 2.S Controls d.o.o., Beograd-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top