Navigacija

Radio Šid 104,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Šid 104,6
Naziv pružaoca medijske usluge KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID d.o.o., Šid
Broj dozvole 583/2024
Datum 1. april 2024.
Matični broj 08126437
PIB 100928842
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđeva 9/4, Šid
Telefon 022/712-939
Elektronska pošta office@radiosid.net, vladan.mitic@prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nikola Vidić
Glavni i odgovorni urednik Nikola Vidić
Vlasnička struktura PMU 1.Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Šid
Period važenja 18. decembar 2023. — 18. decembar 2031.
Back to top