Navigacija

RTV Novi Pazar

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Novi Pazar
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR d.o.o., Novi Pazar
Broj dozvole 588/2024
Datum 21. mart 2024.
Matični broj 17384244
PIB 101793831
Sedište i adresa pravnog lica Stane Bačanin 29, Novi Pazar
Telefon 020/331-555
Faks 020/331-555
Elektronska pošta info@rtvnp.rs
Veb sajt www.rtvnp.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Denis Mavrić
Glavni i odgovorni urednik Denis Mavrić
Vlasnička struktura PMU 1.Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar-0,268469% 2.Denis Mavrić-43,504413% 3.Emil Hadžić-2,978577% 4.Muzafer Dragulovčanin-43,630199% 5.Mulaz Dacić-9,618342%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Novi Pazar, Tutin, Brus, Raška, Aleksandrovac. Alotment Tornik-Ovčar: Čačak, Užice, Kraljevo, Priboj, Požega, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Ivanjica, Arilje
Period važenja 18. decembar 2023. — 18. decembar 2031.
Back to top