Navigacija

Happy K. TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Happy K. TV
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti HAPPY K.TELEVIZIJA d.o.o. Beograd
Broj dozvole 3-2/2006-8
Datum 12. avgust 2015.
Matični broj 17177583
PIB 101555810
Sedište i adresa pravnog lica Aleksandra Dubčeka 14, Beograd
Telefon 011/377-8300
Faks 011/377-8235
Elektronska pošta happy@happytv.rs
Veb sajt www.happytv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Krstić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Krstić
Vlasnička struktura PMU 1.MD Invest doo, Beograd-95,01% 2.Ideogram doo, Beograd-4,99%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Specijalizovane medijske usluge u periodu od 07 do 08 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 17. januar 2017.
Back to top