Navigacija

TV Pink

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pink
Naziv pružaoca medijske usluge PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 4/2006-7
Datum 9. septembar 2021.
Matični broj 06908381
PIB 100000274
Sedište i adresa pravnog lica Neznanog junaka 1, Beograd
Telefon 011/306-3524, 011/306-3552
Faks 011/306-3437
Elektronska pošta kabinet@rtvpink.com
Veb sajt www.rtvpink.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Željko Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 5. avgust 2022.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1377/20-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-726/18-4 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-3171/16/17-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1873/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2500/15-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2623/14/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

05-584/14-13 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top