Navigacija

Prva

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prva
Naziv pružaoca medijske usluge PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd
Broj dozvole 5/2006-16
Datum 24. februar 2021.
Matični broj 20136588
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta elektronskikontakt@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Katarina Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike/MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 5. avgust 2022.

Izrečene mere

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-587/20/21-18 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

05-2293/19/20-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-198/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-2624/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-1875/14-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top