Navigacija

Radio Nostalgie 105,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Nostalgie 105,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i marketing NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd
Broj dozvole 19/2006-5
Datum 17. decembar 2018.
Matični broj 17206036
PIB 103842611
Sedište i adresa pravnog lica Trg Nikole Pašića 1, Beograd
Telefon 063/555-340, 063/365-567, 062/218-471
Elektronska pošta radionostalgija@gmail.com
Veb sajt www.nostalgija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Radenko Milić
Vlasnička struktura PMU 1.Radenko Milić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 10-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top