Navigacija

TDI radio 91,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TDI radio 91,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI RADIO TELEVIZIJA d.o.o., Beograd
Broj dozvole 27/2006-10
Datum 8. septembar 2022.
Matični broj 17128388
PIB 102381838
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9880
Faks 011/308-9007
Elektronska pošta marketing@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik Luka Pap
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus doo Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 11/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top