Navigacija

Radio Top FM 106,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Top FM 106,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio-difuziju, marketing i usluge RADIO TOP FM d.o.o. Beograd
Broj dozvole 28/2006-5
Datum 28. januar 2019.
Matični broj 06029434
PIB 101833393
Sedište i adresa pravnog lica Rajka od Rasine 30, Beograd
Telefon 011/412-1000, 011/412-1068, 011/318-6516
Faks 011/412-1666
Elektronska pošta office@topfm.rs
Veb sajt www.topfm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Krstić
Glavni i odgovorni urednik Saša Krstić
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Krstić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 8/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top