Navigacija

Radio Novosti 104,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Novosti 104,7
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO NOVOSTI d.o.o., Beograd
Broj dozvole 30/2006-6
Datum 16. avgust 2021.
Matični broj 20140135
PIB 104284291
Sedište i adresa pravnog lica Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Telefon 011/339-8204
Faks 011/339-8041
Elektronska pošta radio@novosti.rs
Veb sajt www.radionovosti.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Samardžić
Vlasnička struktura PMU 1.Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti a.d. Beograd-50% 2.Milan Đorđević-12,5% 3.Vladan Samardžić-12,5% 4.Andreja Dobrijević-12,5% 5.Ratomir Krasić-12,5%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 3/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.

Izrečene mere

Opomena

Radio Novosti 104,7

RADIO NOVOSTI d.o.o., Beograd

07-270/21/5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top