Navigacija

Radio S3 90,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S3 90,9
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 31/2006-10
Datum 15. septembar 2022.
Matični broj 07569700
PIB 101674511
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios3.rs
Veb sajt www.radios3.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Irena Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Sanja Šaša
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 6/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Back to top