Navigacija

Radio Sto plus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sto plus
Naziv pružaoca medijske usluge Novinska agencija BETA PRESS d.o.o. Beograd
Broj dozvole 59/2007-9
Datum 14. mart 2017.
Matični broj 17058983
PIB 100147415
Sedište i adresa pravnog lica Dečanska 8, sprat III, Beograd
Telefon 011/360-2409, 020/332-310
Faks 011/362-0607, 020/332-312
Elektronska pošta redakcija@radiostoplus.com
Veb sajt www.radiostoplus.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Radomir Diklić
Glavni i odgovorni urednik Isak Slezović
Vlasnička struktura PMU 1.Media Investment Loan Fund, SAD- 6,25% 2.Dušan Reljić, Nemačka-12,5% 3.Julija Bogoev-Ostojić, Holandija-12,5% 4.Branislava Nikšić-12,5 5.Ivan Cvejić-6,25% 6.Beta press doo, Beograd-6,25% 7.Dragan Janjić-12,5% 8.Ljubica Marković-12,5% 9.Radomir Diklić-12,5% 10.Zlata Kureš-6,25%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 3/Sjenica, Novi Pazar, Raška
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Datum brisanja dozvole 18. decembar 2023.
Back to top