Navigacija

Radio Srem 102,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Srem 102,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SREM, Ruma
Broj dozvole 74/2007-13
Datum 18. januar 2022.
Matični broj 08026513
PIB 101916773
Sedište i adresa pravnog lica Železnička 5-7, Ruma (adresa za prijem pošte: Zlatka Šnajdera 2, Šid
Telefon 063/557-171, 063/109-4759
Elektronska pošta radiosremru1970@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Bunijevac
Glavni i odgovorni urednik Vesna Bunijevac
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Vinčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 21/Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Datum brisanja dozvole 9. februar 2024.
Back to top