Navigacija

BB radio plus 89,7; 104,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) BB radio plus 89,7; 104,8
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću MEDIĆ RADIO B.B., Bački Brestovac
Broj dozvole 76-2/2007-6
Datum 17. jul 2023.
Matični broj 20065702
PIB 103999480
Sedište i adresa pravnog lica Vojvođanska 54, Bački Brestovac, Odžaci
Telefon 063/182-0380
Elektronska pošta goranbbradio@gmail.com
Veb sajt www.bbradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Medić
Glavni i odgovorni urednik Goran Medić
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Medić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Opšte medijske usluge u periodu od 14 do 02 sata
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 23/Odžaci, Bač, Bački Petrovac
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Back to top