Navigacija

TV Bosilegrad

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Bosilegrad
Naziv pružaoca medijske usluge Ustanova centar kulture BOSILEGRAD, Bosilegrad
Broj dozvole 80/2008
Datum 7. mart 2008.
Matični broj 07208006
Sedište i adresa pravnog lica Georgi Dimitrova bb, Bosilegrad
Ovlašćeno lice za zastupanje Slavka Nakeva
Glavni i odgovorni urednik Ljuben Gligorov
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Bosilegrad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 4/Bosilegrad
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 8. mart 2016.
Back to top