Navigacija

TV Aldi

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Aldi
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o., Preševo
Broj dozvole 93/2008-6
Datum 1. decembar 2021.
Matični broj 20206527
PIB 104640958
Sedište i adresa pravnog lica Crnotince bb, Preševo (adresa za dostavu pošte Maršala Tita 19, Preševo)
Telefon 062/813-1057
Faks -
Elektronska pošta rtv-aldi@hotmail.com
Veb sajt www.rtvaldi.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Herolind Memeti
Glavni i odgovorni urednik Artan Ibiši
Vlasnička struktura PMU 1.Herolind Memeti-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele AAlotment Besna Kobila: Bosilegrad, Bujanovac, Crna Trava, Preševo, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Vranje. Lokalno područje-L 28/Preševo
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.
Back to top