Navigacija

TV Panon

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Panon
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija PANONIJA, Subotica
Broj dozvole 143-2/2008-9
Datum 15. decembar 2020.
Matični broj 08851026
PIB 104124897
Sedište i adresa pravnog lica Age Mamužića 9-11, Subotica
Telefon 024/621-401
Faks 024/621-402
Elektronska pošta office@pannonrtv.com
Veb sajt www.pannonrtv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ištvan Bodžoni
Glavni i odgovorni urednik Čaba Balin
Vlasnička struktura PMU 1.Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica 2.Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Feketić 3.Jedinstvo mađarske manjine, Subotica 4.Kulturni savez Vojvođanskih mađara, Subotica 5.Subotička biskupija, Subotica 6.Evangelistička hrišćanska crkva a.v. u Srbiji, Subotica 7.Fondacija Laslo Sekereš, Subotica 8.Iren Gabrić Molnar 9.Tamaš Korhec 10.Andor Deli 11.Zoltan Jegeš
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Subotica-Sombor: Ada, Apatin, Bačka Topola, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Sombor, Subotica. Lokalno područje-L 147/Subotica
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.

Izrečene mere

Opomena

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top