Navigacija

Sandžak TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sandžak TV
Naziv pružaoca medijske usluge SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole 150/2008-8
Datum 1. septembar 2023.
Matični broj 17191632
PIB 101792953
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
Telefon 020/335-000
Faks 020/335-000
Elektronska pošta office@sandzak.tv
Veb sajt www.sandzak.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Salahudin Fetić
Glavni i odgovorni urednik Salahudin Fetić
Vlasnička struktura PMU 1. Samir Škrijelj-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Lokalno područje-L 35/Novi Pazar
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2024.

Izrečene mere

Opomena

Sandžak TV

SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar

07-2629/14/15-167 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Sandžak TV

SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar

07-2373/14/16-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top