Navigacija

TV Kladovo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kladovo
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za radio i televiziju RTV KLADOVO, Kladovo
Broj dozvole 151/2008-4
Datum 14. septembar 2021.
Matični broj 17524097
PIB 103080570
Sedište i adresa pravnog lica Vinogradarska 15, Kladovo
Telefon 019/800-440
Faks 019/800-441
Elektronska pošta radiotelevizijakladovo@gmail.com
Veb sajt www.tvkladovo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Snežana Spasić
Glavni i odgovorni urednik Snežana Spasić
Vlasnička struktura PMU 1.Snežana Spasić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Deli Jovan: Bor, Golubac, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Negotin, Žagubica. Lokalno područje-L 43/Kladovo
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2024.
Back to top