Navigacija

Televizija Plus

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Televizija Plus
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio, televiziju i marketing TELEVIZIJA PLUS d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 156/2008-6
Datum 27. maj 2019.
Matični broj 17008358
PIB 100229915
Sedište i adresa pravnog lica Balaknska 71, Kruševac
Telefon 037/499-500
Faks 037/499-500
Elektronska pošta vladan.gasic@tvplus .rs, rtvplus@gmail.com
Veb sajt www.tvplus.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Gašić
Glavni i odgovorni urednik Velibor Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.SACO doo, Kruševac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Lokalno područje-L 85/Kruševac
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2024.

Izrečene mere

Opomena

Televizija Plus

Preduzeće za radio, televiziju i marketing TELEVIZIJA PLUS d.o.o. Kruševac

07-2629/14/16-175 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top