Navigacija

Radio Bosphorus 97,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bosphorus 97,6
Naziv pružaoca medijske usluge MAY MEDIA d.o.o., Aleksinac
Broj dozvole 169/2008-7
Datum 3. mart 2023.
Matični broj 07187564
PIB 100312631
Sedište i adresa pravnog lica Depandans hotela Bosphorus, Žitkovački put bb, Aleksinac
Telefon 018/801-303, 064/867-2604
Elektronska pošta rtvbosphorus@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ikre Šilik
Glavni i odgovorni urednik Ljubiša Dinić
Vlasnička struktura PMU 1.Media advertising d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 1/Aleksinac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top