Navigacija

Radio Koprijan 94,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Koprijan 94,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje PRESS COMPANY d.o.o. Doljevac
Broj dozvole 176/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 20087960
PIB 104086693
Sedište i adresa pravnog lica Doljevac bb, Doljevac
Telefon 062/463-200
Elektronska pošta radiokoprijan@gmail.com
Veb sajt www.koprijanradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Dinić
Glavni i odgovorni urednik Dejan Dinić
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Dinić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 15/Doljevac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top