Navigacija

Naksi radio 016 101,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naksi radio 016 101,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za emitovanje radio programa i trgovinu RADIO 016 d.o.o. Leskovac
Broj dozvole 181/2008-4
Datum 15. avgust 2016.
Matični broj 07946414
PIB 100332250
Sedište i adresa pravnog lica Vojvode Mišića 2, Leskovac
Telefon 016/244-351
Faks 016/212-772
Elektronska pošta office@radio016.net
Veb sajt www.radio016.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Jugoslav Tomić
Vlasnička struktura PMU 1.Jugoslav Tomić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 24/Leskovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top