Navigacija

Radio Preševo 102,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Preševo 102,3
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA PREŠEVO d.o.o., Preševo
Broj dozvole 187/2008-6
Datum 23. jul 2020.
Matični broj 20629428
PIB 106553941
Sedište i adresa pravnog lica Petnaestog novembra 90, Preševo
Telefon 063/822-2225
Elektronska pošta info@rtvpresheva.com
Veb sajt www.rtvpresheva.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ardita Saćiri
Glavni i odgovorni urednik Ardita Saćiri
Vlasnička struktura PMU 1.Ardita Saćiri-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 41/Preševo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top