Navigacija

Radio Srce 91,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Srce 91,4
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO SRCE d.o.o. za usluge, reklamu i propagandu, Prokuplje
Broj dozvole 188/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 17191039
PIB 100505672
Sedište i adresa pravnog lica Avalska 15, Prokuplje (adresa za dostavu pošte Ratka Pavlovića bb, Prokuplje)
Telefon 065/821-9559, 063/821-9559
Elektronska pošta radiosrce@hotmail.com
Veb sajt www.radiosrce-prokuplje.webs.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Pejčić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Pejčić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Pejčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 42/Prokuplje
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Datum brisanja dozvole 21. oktobar 2020.
Back to top