Navigacija

Radio AS Novi Pazar 95,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio AS Novi Pazar 95,5
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće VIZIJA d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole 194/2008-2
Datum 28. novembar 2013.
Matični broj 17255932
PIB 101794481
Sedište i adresa pravnog lica AVNOJ-A 6, NOVI PAZAR
Telefon 020/331-550, 020/331-551, 020/331-555
Elektronska pošta radioas@ptt.rs
Veb sajt www.vizija-novi-pazar.ls.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nihad Hadžić
Glavni i odgovorni urednik Nihad Hadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Denis Mavrić-55% 2.Nihad Hadžić-45%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 57/Novi Pazar
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 18. avgust 2016.
Back to top