Navigacija

Radio Amaro 94,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Amaro 94,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge RADIO AMARO d.o.o., Sjenica
Broj dozvole 200/2008-3
Datum 17. oktobar 2019.
Matični broj 17192370
PIB 100945883
Sedište i adresa pravnog lica Milorada Jovanovića 41, Sjenica
Telefon 020/741-514, 069/741-514
Faks 020/740-900
Elektronska pošta radio_amaro@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Amir Zeković
Glavni i odgovorni urednik Elma Zeković
Vlasnička struktura PMU 1.Hikmet Zeković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 64/Sjenica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top