Navigacija

Radio Zvižd 94,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Zvižd 94,0
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za produkciju i promet PEK-TON d.o.o. Kučevo
Broj dozvole 208/2008
Datum 18. avgust 2008.
Matični broj 17359525
PIB 102280596
Sedište i adresa pravnog lica Svetog Save bb, Kučevo
Telefon 012/850-246
Elektronska pošta pekton@ptt.rs
Veb sajt www.radiozvizd.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Oliver Paunović
Glavni i odgovorni urednik Oliver Paunović
Vlasnička struktura PMU 1.Oliver Paunović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 79/Kučevo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top