Navigacija

Radio Horreum Margi 95,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Horreum Margi 95,1
Naziv pružaoca medijske usluge RTM društvo sa ograničenom odgovornošću za radio-televiziju, marketing i druge delatnosti, Ćuprija
Broj dozvole 216/2008-4
Datum 22. novembar 2018.
Matični broj 06399576
PIB 101527915
Sedište i adresa pravnog lica Josifa Pančića 7/1, Ćuprija
Telefon 035/847-7477
Elektronska pošta margi951@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nenad Živković
Glavni i odgovorni urednik Vladan Živković
Vlasnička struktura PMU 1.Nenad Živković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 108/Ćuprija
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top