Navigacija

Radio Stari Milanovac 93,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stari Milanovac 93,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću ZOGAKS, Gornji Milanovac
Broj dozvole 221/2008-3
Datum 4. jun 2020.
Matični broj 20274514
PIB 104936117
Sedište i adresa pravnog lica Trg Kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac
Telefon 060/033-7756
Elektronska pošta starimilanovacradio@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Milićević
Vlasnička struktura PMU 1. Televizija GM Plus Cable d.o.o., Gornji Milanovac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 113/Gornji Milanovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top