Navigacija

Radio Max 95,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Max 95,0
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo Tornik Mah Press d.o.o. Zlatibor
Broj dozvole 236/2008-4
Datum 8. mart 2021.
Matični broj 21538787
PIB 111778048
Sedište i adresa pravnog lica Đurkovac BB, Zlatibor, (adresa za prijem: Mihajla Pupina 5, poštanski fah 5, Užice)
Telefon 031/512-346
Elektronska pošta tornik.max.press95@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Karapandžić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Ranković
Vlasnička struktura PMU 1.Petar Ranković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 169/Čajetina
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top