Navigacija

Radio Kruna 89,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kruna 89,6
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica
Broj dozvole 237/2008-2
Datum 17. jun 2016.
Matični broj 06082769
PIB 101295966
Sedište i adresa pravnog lica Ježevica bb, Ježevica
Telefon 032/812-133, 032/812-400, 032/812-444
Faks 032/812-133, 032/812-400, 032/812-444
Elektronska pošta krunaradiocacak@gmail.com
Veb sajt www.krunaradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Janjo Ćurčić
Glavni i odgovorni urednik Janjo Ćurčić
Vlasnička struktura PMU 1.Janjo Ćurčić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 170/Ivanjica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio Kruna 89,6

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

Radio Kruna 89,6

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica
Back to top