Navigacija

Radio Ivanjički 92,4 i 88,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ivanjički 92,4 i 88,8
Naziv pružaoca medijske usluge IVANJIČKI RADIO d.o.o., Ivanjica
Broj dozvole 238/2008-10
Datum 9. februar 2024.
Matični broj 20296895
PIB 105022688
Sedište i adresa pravnog lica Milinka Kušića 23, Ivanjica
Telefon 032/661-303
Faks 032/660-645
Elektronska pošta ivanjickiradio@gmail.com
Veb sajt www.ivanjickiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ana Petrović
Glavni i odgovorni urednik Ana Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Ana Petrović-61,07% 2.Ivanjički radio doo, Ivanjica-38,93%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 171/Ivanjica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top