Navigacija

Radio Javor 106,2 97,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Javor 106,2 97,9
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO JAVOR društvo sa ograničenom odgovornošću, Ivanjica
Broj dozvole 239/2008-3
Datum 3. jun 2016.
Matični broj 06581340
PIB 100929683
Sedište i adresa pravnog lica Miće Matovića bb, Ivanjica
Telefon 032/664-874
Faks 032/664-490
Elektronska pošta radiojavor@mts.rs
Veb sajt www.radiojavor.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Damjanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Damjanović
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Damjanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 172/Ivanjica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top