Navigacija

Radio Kovačica 93,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kovačica 93,2
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće za informativnu delatnost RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČICA, Kovačica
Broj dozvole 258/2008-5
Datum 29. decembar 2021.
Matični broj 20360348
PIB 105366630
Sedište i adresa pravnog lica Janošikova 127, Kovačica
Telefon 013/661-016, 013/662-666
Faks 013/662-666
Elektronska pošta rtvkovacica@gmail.com
Veb sajt www.rtvok.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nevena Gligorijević Bugarčić v.d. direktora
Glavni i odgovorni urednik Milosav Hrćan
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Kovačica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 220/Kovačica
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top