Navigacija

Radio 216 89,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 216 89,1
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti, trgovinu i ugovstiteljstvo RADIO 216 d.o.o. Banatsko Karađorđevo
Broj dozvole 262/2008-2
Datum 27. jul 2015.
Matični broj 08727856
PIB 101376983
Sedište i adresa pravnog lica Đure Jakšića 26, Banatsko Karađorđevo
Telefon 023/835-860
Faks 023/835-110
Elektronska pošta radio216@gimelnet.rs, radio216bk@gmail.com
Veb sajt www.radio216.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Radunović
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Radunović
Vlasnička struktura PMU 1.Zemljoradnička zadruga Karađorđevo, Banatsko Karađorđevo-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 234/Žitište
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top