Navigacija

Radio Kisač 103,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kisač 103,8
Naziv pružaoca medijske usluge Ustanova za kulturu, informisanje i obrazovanje KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR KISAČ, Kisač
Broj dozvole 269/2008-1
Datum 21. jul 2014.
Matični broj 08171297
PIB 101635695
Sedište i adresa pravnog lica Slovačka 22, Kisač
Telefon 021/827-642
Elektronska pošta kic.kysac@gmail.com
Veb sajt www.kic-kisac.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ana Hrćan-Leskovac
Glavni i odgovorni urednik Ana Hrćan-Leskovac
Vlasnička struktura PMU 1.Grad Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 247/Kisač
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top