Navigacija

Radio Ema 88,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ema 88,5
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO EMA d.o.o., Beograd
Broj dozvole 274/2008-4
Datum 19. april 2021.
Matični broj 06487564
PIB 100401361
Sedište i adresa pravnog lica Repiška 56a, Beograd (adresa za prijem pošte Karađorđa Petrovića 54, Božinjevac-Bujanovac
Telefon 063/654-200
Elektronska pošta emaradio@ptt.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Paljević
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Trajković
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Paljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 10/Bujanovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Datum brisanja dozvole 30. septembar 2022.
Back to top