Navigacija

Radio Tdi Seven 88,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tdi Seven 88,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuznu delatnost i marketnig RADIO SEVEN d.o.o. Niš
Broj dozvole 275/2008-9
Datum 29. avgust 2023.
Matični broj 20297441
PIB 105023324
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Nemanjića 2, 15 sprat, Niš (adresa za prijem pošte Alekse Nenadovića 19-21)
Telefon 018/428-5808
Faks 018/428-5808
Elektronska pošta marketingnis@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Krdžić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Krdžić
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-51% 2.Miloš Krdžić-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 28/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top