Navigacija

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka
Broj dozvole 299/2008-6
Datum 29. mart 2021.
Matični broj 07818831
PIB 101390901
Sedište i adresa pravnog lica Hajduk Veljka 16b, Beograd-Grocka (Adresa za prijem pošte Poštanski pregradak 68, 11306 Grocka)
Telefon 064/577-7887
Elektronska pošta info@radiopuls.rs
Veb sajt www.radiopuls.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Radić
Glavni i odgovorni urednik Stefan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Radio Oskar d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 91/Grocka
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.

Izrečene mere

Privremeno zabrana

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka

Opomena

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka

07-2629/14/16-166 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top