Navigacija

Radio Rom 102,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Rom 102,4
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje RAZVOJNI CENTAR ROM, Obrenovac
Broj dozvole 302/2008-4
Datum 11. april 2022.
Matični broj 17378937
PIB 102619920
Sedište i adresa pravnog lica Cara Lazara 94, Obrenovac
Telefon 011/872-0068, 060/133-6041
Elektronska pošta romskouk@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatomir Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Zlatomir Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zlatomir Jovanović 2.Ljubiša Jovanović 3.Dragana Jovanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje 4-Lr 96/Obrenovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top