Navigacija

Radio Klas 90,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Klas 90,8
Naziv pružaoca medijske usluge VAŠ KLAS d.o.o. društvo za radio aktvinosti, proizvodnju, trgovinu i usluge, Drlupa
Broj dozvole 304/2008-3
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 20284498
PIB 104974124
Sedište i adresa pravnog lica Vlastimira Vesića 61, Drlupa
Telefon 011/825-5234
Faks 011/825-5234
Elektronska pošta klas@antenaradio.rs
Veb sajt www.radioklas.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miroljub Mirosavić
Glavni i odgovorni urednik Miroljub Mirosavić
Vlasnička struktura PMU 1.Miroljub Mirosavić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 98/Sopot
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top