Navigacija

Radio Ozon FM 98,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ozon FM 98,3
Naziv pružaoca medijske usluge Privatno preduzeće za marketing i druge usluge u oblasti prometa roba i usluga JUTRO PRODUCTION d.o.o., Čačak
Broj dozvole 310/2008-4
Datum 15. novembar 2021.
Matični broj 07673604
PIB 101153154
Sedište i adresa pravnog lica Trg Ustanka 2-6, Čačak
Telefon 032/310-150
Faks 032/310-150
Elektronska pošta cacak.ozon@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Stojan Marković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 105/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

Radio Ozon FM 98,3

Privatno preduzeće za marketing i druge usluge u oblasti prometa roba i usluga JUTRO PRODUCTION d.o.o., Čačak

07-2629/14/15-111 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top