Navigacija

Radio Klik FM 032 100,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Klik FM 032 100,8
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO XANADU d.o.o. Čačak
Broj dozvole 311/2008-4
Datum 5. septembar 2016.
Matični broj 21174246
PIB 109392700
Sedište i adresa pravnog lica Skaradska 1, Čačak
Telefon 032/344-888
Elektronska pošta marketing@klik1008.com
Veb sajt www.klik1008.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik Žarko Simović
Vlasnička struktura PMU 1.Žarko Simović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 106/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top