Navigacija

Radio Morava 91,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Morava 91,9
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu JELIMIK eksport-import, Jagodina
Broj dozvole 313/2008-4
Datum 6. jul 2016.
Matični broj 06789773
PIB 100881795
Sedište i adresa pravnog lica Jug Bogdanova 11, Jagodina
Telefon 035/242-523
Faks 035/242-523
Elektronska pošta info@radiomorava.rs
Veb sajt www.radiomorava.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Živanović
Glavni i odgovorni urednik Milan Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Milan Živanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 115/Jagodina
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top