Navigacija

Radio Stari grad 104,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stari grad 104,3
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo RSG MEDIA GROUP d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 321/2008-4
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 20272325
PIB 104924197
Sedište i adresa pravnog lica 19. oktobar 267/1, Kragujevac
Telefon 034/501-666
Faks 034/501-999
Elektronska pošta office@rsg.rs
Veb sajt www.rsg.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Branko Savić
Glavni i odgovorni urednik Branko Savić
Vlasnička struktura PMU 1. Milan Urošević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje- Lr 126/Kragujevac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top